v šířce od 0,25 – 2,7 m

ve sklonu od 0 – 30°

až 60 cm pod niveletu

O nás

Firma VRATISLAV LEVÍČEK se pohybuje na trhu přes 20 let. Je známá jako AUTODOPRAVA, avšak v roce 2009 rozšířila svou činnost o STROJNÍ POKLÁDKU KRAJNIC. Za tímto účelem firma zakoupila unikátní stroj DEMAG SF 120 P, který je uzpůsoben pravostranně a který dokáže jako jediný stroj v republice pokládat krajnice. Stroj-finišer se skvěle osvědčil nejen na pokládku krajnic, ale také na pokládku sanačních vrstev vozovek, rozšíření vozovek a v neposlední řadě na pokládku vrstev v chodnících mezi obruby (příprava pro zámkovou dlažbu). 

Stroj je schopen zpracovat štěrky jakékoliv zrnitosti až do hrubosti 120 mm: živičné recykláty, betonové recykláty, písky, štěrkopísky a humusy.

Při práci preferujeme navíc ruční hutnění pomocí hutnící desky, čímž se docílí toho, že je krajnice rovnoměrně zahutněná a působí úhledně.

Přepravu finišeru po celé České republice i do zahraničí zajištujeme vlastním podvalníkem.

Přestože doba podnikání v oblasti strojní pokládky krajnic je krátká, provádíme práce s vysokou profesionalitou včetně kvalitního zahutnění a vyčištění silnice.